Nõukogu

OÜ Jõelähtme Varahaldus nõukogu

Väino Haab - nõukogu esimees

Riimas Ukanis

Madis Noor