Osanikud

OÜ Jõelähtme Varahaldus osanikud

OÜ Jõelähtme Varahaldus ainuosanik on Jõelähtme vald.

Seaduse kohaselt teostavad OÜ Jõelähtme Varahaldus ainuosaniku õigusi Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsus.

Jõelähtme Vallavolikogu otsustab OÜ Jõelähtme Varahaldus ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise küsimusi ning samuti kinnitab OÜ Jõelähtme Varahaldus põhikirja ja selle muudatused.

Jõelähtme Vallavalitsus nimetab OÜ Jõelähtme Varahaldus nõukogu liikmed ja teostab muid osaniku õigusi.