Ettevőttest

OÜ-st Jõelähtme Varahaldus 

2006. aasta oli ettevõttele oluliste muudatuste aasta - peale soojamajandusega tegeleva ettevõtte osa (käitise) müüki 2005. aasta oktoobris, muutus ka ettevõtte ainuomaniku, Jõelähtme valla, nägemus ettevõtte põhitegevusest. Ettevõtte senine põhitegevus, mis oli seotud soojusenergia tootmise ja müügiga, asendus kinnisvara haldamise ja arendusega seotud tegevustega ning senine ettevõtte ärinimi, OÜ Loo Soojus, muudeti ja asendati uuega – OÜ Jõelähtme Varahaldus. Vastavasisulised otsused ettevõtte ärinime ja põhikirja muutmisteks tegi ainuosanik oktoobris 2006. Ettevõtte reorganiseerimine lõi eeldused ja võimalused ka ainuosanikule, koondamaks Jõelähtme vallale põhiülesannete täitmiseks mittevajaliku kinnisvara valitsemisega kaasnevad õigused ja kohustused ühte isikusse ja OÜ Jõelähtme Varahaldus kaudu tegutseda kinnisvaraturul vajaliku oskusteabe ja ka ühise eesmärgiga - tagada oma varade soovitud kasutus ja efektiivne majandamine.

OÜ Jõelähtme Varahaldus osakapitalii suurus täna on 419 305 eurot.

OÜ  Jõelähtme Varahaldus on täna jätkuvalt tegutsev ettevõte, mida juhib ühe (1) liikmeline juhatus..